Tekmovanja

ZADEVA:  Društvo TRADITIONAL KARATE INSTITUTE Rače

POROČILO VODSTVA!

Fudokan Zveza Karateja Slovenije je organizirala Evropsko prvenstvo WORLD FUDOKAN FEDERATION z podporo organizacijska ekipe WFF ter društvom Traditional Karate Institute Rače v sklopu prekrasnega okolja in ponudbe TERME OLIMIA – Podčetrtek. Prvenstvo se je odvijalo od 17 do 19 maja, kjer je nastopilo kar 1200 tekmovalcev iz 22 držav. Vodja projekta Aljoša Lipavc je z idejo o prvenstvu izpostavil zavzemanje za tekmovalca na najvišji ravni in pripravo za popoln nastop na tatamijih. Vsi udeleženci so v sklopu tekmovanja imeli usklajeno in vrhunsko pripravljeno prehrano v restavracijah Term Olimia ( usklajeno po številu posameznih držav in širši ponudbi prehrane ). Namestitev je zajemala tudi brezplačno kopanje v Termah , kar je doprineslo pri sproščanju nastopajočih v prostem času. Logistično problematiko smo izločili , saj je športna dvorana tik ob Termah Olimia do katere je bilo potrebnih le nekaj korakov. Za vse posebne goste in odgovorne osebe ekip smo poskrbeli z VIP šotorom, kjer smo ponudili vsak dan brezplačno kavo ( zahvala sponzorju DELIKOMAT – CAFE+CO ), pijačo in prigrizke. Skozi celotno prvenstvo je ekipa poskrbela za nadzor v športni dvorani ter usklajevala urnike dela WFF traditional in WFF sport. Prvenstvo je bilo v celoti pod nadzorom kamer , saj smo v živo prenašali nastope, za katere je poskrbelo podjetje Mbit. Vodje sodnikov so svoje delo opravili odlično, saj smo dosegali vse dogovorjene razporede in zaključke nastopov. Za podelitve medalj je organizacijska ekipa WFF poskrbela nadpovprečno tekoče in pohvalno. V konferenčnih dvoranah Terme Olima so potekala sodniška izobraževanja ter sestanek predstavnikov vseh držav članic WFF.

Za konec pa smo poskrbeli za manjšo zabavo v športni dvorani prav za vse udeležence, kjer je nas DJ BORIS navdušil z svojim glasbenim spektaklom.

Fudokan Slovenija se vsem sodelujočim zahvaljuje za udeležbo in zavzemanje za vrhunske nastope. Zahvala organizacijski ekipi WFF pod vodstvo g.Aleksandar Simič , ekipi Term Olimia – g.Mateju Jugovarju, zahvala vsem gostom in delegatom, ki so bili del našega otvoritvenega ceremoniala ( župan Podčetrtka g.Peter Misja, predsednik ZKOS g.Damijan Bisako, predsednik KZS g. Mihael Cigler, olimpijka ga.Urška Žolnir ) ter vsem delegatom WFF , še posebej pa g. Prof.Dr. Soke Iliji Jorgi , ki je verjel v nas in naše sposobnosti.

Posebna zahvala vsem našim sponzorjem, ki so nam pomagali omogočiti tako prečudovit športni dogodek. ( Terme Olimia, Peor, Ba-Gi, Heringrad, Adriaforest, Mbit, PC Mojster, Simarine, Viteh, Emk ) ter KURENTOM, ki so nas podprli na otvoritvenem ceremonialu.

Andreju Ratkovčiču, ki je poskrbel za IT podporo , oblikovanje in kreiranje prvenstva ter vso pomoč znotraj organizacije.

Ekipa Andrej-Banca, Jasmin-Ljubo, Aljoša Babič, Tosja – the Boss, Marjan the Tast, Maja in Miran, Barbara, Branko, Mersiha, Jakob, Julija, Gašper, Alenka in Janko , Matej Jugovar, Simo – Aleksandar Simić, Marija Srejič, sensei Senić z ekipo, zdravniška podpora WFF, celotno osebje Term Olimia hvala vam.

Gospodu županu Občine Rače – Fram Samo Rajšp, ki je nas obiskal na prvenstvu v Podčetrtku in nam podal motivacijske besede.

The Fudokan Karate Federation of Slovenia organized the WORLD FUDOKAN FEDERATION European Championship with the support of the WFF organizational team and the Traditional Karate Institute Rače as part of the beautiful environment and offer of TERME OLIMIA – Podčetrtek. The championship took place from May 17 to 19, where as many as 1,200 competitors from 22 countries took part. Project manager Aljoša Lipavc, with the idea of the championship, highlighted the commitment to be a competitor at the highest level and preparation for a perfect performance on the tatami mats. As part of the competition, all participants had a coordinated and superbly prepared diet in Terme Olimia restaurants (coordinated according to the number of individual countries and the wider range of food). The accommodation also included free bathing in the Terme, which contributed to the relaxation of the performers in their free time. We eliminated the logistical problem, as the sports hall is right next to the Olimia Spa, which only took a few steps to reach. We took care of all the special guests and responsible persons of the teams with a VIP tent, where we offered free coffee every day (thanks to the sponsor DELIKOMAT – CAFE+CO), drinks and snacks. Throughout the championship, the team took care of supervision in the sports hall and coordinated the work schedules of WFF traditional and WFF sport. The championship was completely under the control of the cameras, as we broadcast the performances live, which were provided by the company Mbit. The heads of the judges did their job perfectly, as we achieved all the agreed schedules and endings of the performances. The WFF organizational team took care of the awarding of medals with above-average fluency and commendability. Referee training and a meeting of representatives of all WFF member states took place in the conference halls of Terme Olima.

Finally, we organized a small party in the sports hall for all participants, where DJ BORIS impressed us with his musical spectacle.

Fudokan Slovenia would like to thank all participants for their participation and commitment to top performances. Thanks to the organizing team of WFF under the leadership of Mr. Aleksandar Simič, the team of Terme Olimia – Mr. Matej Jugovar, thanks to all the guests and delegates who were part of our opening ceremony (mayor of Podčetrtka Mr. Peter Misja, president of ZKOS Mr. Damijan Bisako, president of KZS Mr. Mihael Cigler, Olympian Ms. Urška Žolnir ) and to all WFF delegates, especially Mr. Prof.Dr. Soke Iliji Jorgi, who believed in us and our abilities.

Special thanks to all our sponsors who helped us make such a wonderful sporting event possible. ( Terme Olimia, Peor, Ba-Gi, Heringrad, Adriaforest, Mbit, PC Mojster, Simarine, Viteh, Emk )and KURENTs, who supported us at the opening ceremony.

Andrej Ratkovčič, who took care of IT support, championship design and creation and all help within the organization.

Team Andrej-Banca, Jasmin-Ljubo, Aljoša Babič, Tosja – the Boss, Marjan the Tast, Maja and Miran, Barbara, Branko, Mersiha, Jakob, Julia, Gašper, Alenka and Janko, Matej Jugovar, Simo – Aleksandar Simić, Marija Srejič, sensei Senić with team, WFF medical support, full staff Terme Olimia thank you.

Mr. Mayor of the Municipality of Rače – Fram Samo Rajšp, who visited us at the championship in Podčetrtek and gave us motivational words.

Reprezentanca Fudokan Slovenije je opravila svoje delo z odliko, kljub izjemni konkurenci v določenih kategorijah. Selektorska ekipa pod vodstvom Glorije Švetak je ponovno pokazala napredek. Prav si tekmovalci so na tatamijih pustili svoj najboljši jaz in vsi so osvojili kolajne. Zahvala koordinatorju tekmovalcev g. Marjanu Muršiču za realizacijo nastopov. Prav tako pohvala našim sodnikom saj bili izjemni korektni in častni. Čestitke vsem.

Fudokan Slovenija je osvojila kar 65 kolajn in sicer 25 x 1. mesto , 14 x 2.mesto ter 25 x 3.mesto.

Svetovno prvenstvo WFF Beograd Srbija 22/27.11.2023

Člani društva Traditional Karate Institute Rače so prejšnji vikend nastopali v sklopu reprezentance Fudokan Zveze Karate Slovenije na Svetovnem prvenstvu World Fudokan Federation ( WFF ), ki se je odvijalo v Srbiji – Beogradu od 23. – 27. novembra 2023. Slovenijo je  zastopalo 15 tekmovalcev v različnih starostnih kategorijah ter tekmovalnih disciplinah. Iz našega društva za reprezentanco kar 7 članov od tega kar trije debitati, 1 sodnik, 1 motivator ter predsednik in trener društva TKI Rače. Celotna ekipa je bila udobno nameščena v Hotelu Garden Srbija ( center ) , prvenstvo pa se je odvijalo v Hali Sportova Ranko Žeravica. Na prvenstvu je sodelovalo več kot 2200 tekmovalcev iz 42 držav. Reprezenzanca Fudokan Slovenije je osvojila  39 kolajn, od tega člani TKI Rače kar 21 kolaj ter 11 naslovov Svetovnega prvaka.

Rezultati reprezentantov:

MIHAELA JERINIČ – 1.mesto Kumite Youth ženske, 1.mesto Fuko Go Youth ženske, 1.mesto Kata ind. Sport Under 21 ženske, 1.mesto Kumite Sport Under 21 + 65kg, 1.mesto Kumite Budo Sport Juniors ženske, 2.mesto Kata budo Sport ženske ter 3.mesto kata ekipno Sport članice

TRINA LIPAVC – 1.mesto Kata Cadets Sport ženske, 1.mesto Kata Cadets Budo ženske, 3. mesto Kumite Sport – 65 kg ženske, 3.mesto kata ekipno Sport članice

NIK BAUMAN – 1.mesto Kumite Sport najmlajši – 35 kg, 1.mesto Kata IKKAIDO otroci, 1.mesto Kata ekipno IKKAIDO otroci

KATJA KOKOL – 1.mesto Kumite Juniors Budo ženske, 1.mesto Kata ekipno Sport kadetinje, 3.mesto Kumite Sport kadetinje +65kg

LINA BABIČ– 2.mesto Kihon Kumite.tradicional Children C deklice, 2.mesto Kata Sport Children C deklice

TIT ROŽMAN – 1.mesto Kata ekipno IKKAIDO otroci, 2.mesto Kumite Sport najmlajši -35kg, 3.mesto Kata Sport najmlajši

GAŠPER MIUC – 3.mesto Kumite Sport Juniors -75kg, 3.mesto FUKO GO Juniors

Slovenska reprezentanca je bila pod vodstvom Aljoše Lipavca ( predsednik )  in Glorije Švetak ( selektor ), ki sta svoje delo več kot odlično opravila. Andrej Ratkovčič in Livija Kren sta poskrbela za utrinke iz prvenstva, Peter Kren in Ljubinko Jerinić pa sta svoje sodniško delo, v športnem karateju, vrhunsko opravila od prvega dne tekmovanja pa vse do zadnjega finala, Barbara Gregorc je za zapisnikarsko mizo prispevala za tekoče potekanje nastopov in borb tekmovalcev, Marjan Muršič pa za motivacijo celotne 15 članske ekipe reprezentantov, ki se je v skupnem seštevku vrnila z 39 medaljami.Ob otvoritveni slovesnosti pa je naš predsednik Fudokan Slovenije Aljoša Lipavc pridobil naziv mojstra 7.DAN, njegovo delo in vrednote so del naših rezultatov širše.

Evropsko prvenstvo WTKU Rimini Italija 6.-8.10.2023

V sklopu reprezentančnega nastopa na Evropskem prvenstvu World Traditional Karate Union v Rimiju Italija, kjer je nastopilo več kot 1000 tekmovalcev iz 14 držav, sta v kategoriji mlajših mladincev ENBU MIX Trina Lipavc in Gašper Miuc osvojila odlično 3.mesto. Z videnim smo izredno zadovoljni, sedaj pa se pripravljamo na Svetovno prvenstvo WFF Beograd Srbija , ki se bo odvijalo v mesecu novembru.

Svetovno prvenstvo WTKU Lublin Poljska 8. – 11.12.2022

V sklopu reprezentacnega nastopa na Svetovnem prvenstvu WTKU Lublin Poljska, je ekipa Fudokan Slovenije osvojila kar 10 medalj ter 2 nova naslova Svetovnih prvakov. Clani TKi Race so v izjemnih konkurencah osvojili 4 medalje. Trina Lipavc je med kadetinjami osvojila 3.mesto v katah, ter skupaj z klubskim kolegom Gasper Miucem v kategoriji ENBU MIX med mladinci odlicno 3.mesto. Mila Zagrajsek je med starejsimi deklicami osvojila 3.mesto v kategoriji JIK borb. Bravo ekipa

Evropsko prvenstvo World Fudokan Federation – Rimini -Italija 2022

Društvo Tradicional Karate Institute je v preteklem vikendu v sklopu Fudokan Zveze Karateja Slovenije ( reprezentančna izbrana vrsta ), sodelovalo na Evropskem prvenstvu WFF, ki je potekalo v Riminiju – Italija. ( 21-23.oktober ). Slovenska reprezentanca je med 1200 tekmovalci ( 25 držav ) osvojila skupno kar 23 kolajn, od tega 9 naslovov Evropskega prvaka. 
TKI Rače je za reprezentanco Slovenije osvojilo kar 13 kolajn ter 4 naslove Evropskih prvakov.


Mila Zagrajšek  – 1.mesto JIK, 2.mesto kata sport, 2.mesto kumite sport, 2.mesto kata tradicional, 2.mesto kata team
Trina Lipavc – 1.mesto kata sport, 1.mesto kumite sport, 2.mesto kata tradicional, 2.mesto kata team
Katja Kokol – 2.mesto kihon kumite, 2.mesto kata team
Gašper Miuc – 3.mesto kogo kumite
Mihaela Jerinič – 1.mesto kata, 2.mesto kumite , 3.mesto fuko go

V imenu ekipe TKI Rače se vam iskreno zahvaljujemo za vso moč in podporo. Izbrana vrsta se aktivno pripravlja na največji dogodek tega leta in sicer Svetovno prvenstvo WTKU ( World Traditional Karate do Union ) , ki bo potekalo na Poljskem – Lublin od 8-10.decembra. Verjamemo v naše kandidate, da osvojimo tudi svetovni naslov. Hvala ker ste z nami.

http://fudokan.si/wp-content/uploads/2021/10/EP-WTKU-Poljska-2021-.pdf

Evropsko prvenstvo WTKU /WFF/WBKA/WTKF- Katowice ( Poljska ) 2021

V RAČAH TRIJE SVETOVNI PRVAKI V TRADICIONALNEM KARATEJU

Člani društva TKI Rače so se v sklopu reprezentance udeležili svetovnega prvenstva v Fudokan karateju ( WFF ), ki je potekalo v Sindelfingnu – Nemčija od 1. do 3.novembra. Na prvenstvu je bilo prisotnih kar 1950 tekmovalcev iz 44 držav.  Iz našega društva je nastopilo kar 10 tekmovalcev ter 2 sodnika. Selektorsko – organizacijski del pa je vodil naš predsednik in glavni trener Aljoša Lipavc z asistenti domačini Marjan Muršičem, Andrejem Kokoljem ter Urošom Školjakom.

Fudokan Slovenija je v sestavi 19 tekmovalcev ter 2 sodnika skupno osvojila kar 23 kolajn in sicer 6x zlato, 8x srebro ter 9x bron. Člani društva TKI Rače od tega 3x zlato, 4x srebro ter 9x bron.

Rezultati:

1.mesto Trina Lipavc kata posamično tradicional do oranžni 10/11 let

1.mesto Benjamin Žgank kumite sport seniorji

1.mesto Gašper Miuc kumite sport 12/13 let

2.mesto kata team Gloria Švetak, Kaja Dujmovič, Mihaela Jerinič članice šport

2.mesto Mila Zagrajšek kata posamično 8/9 let

2.mesto Brina Vauhnik kumite sport 12/13 let

2.mesto Trina Lipavc, Katja Kokol, Mila Zagrajšek deklice C kata team 11/12 let

3.mesto Blaž Žgank kumite sport člani

3.mesto Mihaela Jerinič kumite šport juniorke

3.mesto Žan Školjak kata posamično sport do zeleni 10/11let

3.mesto Žan Školjak kumite sport 10/11 let

3.mesto Lucijan Kostanjevec kumite sport 10/11 let

3.mesto Mila Zagrajšek kata posamično sport 8/9 let do zeleni

3.mesto kadeti Aldian Salihovic, Patrik Danilov, Gašper Miuc, Metod Rot kumite sport

3.mesto kata team članice Gloria Švetak, Kaja Dujmovič, Mihaela Jerinič tradicional

3.mesto Benjamin Žgank kumite člani tradicional

Sodniško delo v WFF tradicional je z odliko opravil Ljubinko Jerinič, v WFF Sport pa prvič za Slovenijo in odliko Mihael Zagrajšek oba domačina in  člana društva TKI Rače.

Ponosni smo na uspehe naših članov, še posebej na celoten pripravljalni del, saj smo skozi celo leto vadili naporno in poučno. Naše priprave so se po celotni Sloveniji ( Koper – Dojo Fudokan Akademije Slovenije, Jesenice – Dojo Denis Porčič Samurai , Ljubljana – 4P Center, RTC Jakec ter domači Dojo OŠ Rače in Fram ).

Le teden dni po svetovnem prvenstvu WFF Nemčija smo na povabilo organizatorja World Traditional Karate Federation  odpeljali na Evropsko prvenstvo v Brno –Češka  tri članice, med njimi tudi domačinko Mihaelo Jerinič , ki je skupaj z ekipo osvojila naslov vice evropskih prvakinj v katah ekipno med članicami ter med posamičnimi boji odlično 5.mesto. Mihaela Jerinič je v zvezi Fudokan Slovenije za sezono 2019 najuspešnejša tekmovalka po številu kolajn!!!

V zaključku sezone 2019 so pred nami izpiti za pasove, ki potekajo meseca decembra. V sezoni 2020 pa bo delo reprezentance še bolj naporno, saj se bomo udeležili mednarodnega turnirja na Dunaju in Rimu, državnega prvenstva, ki ga organiziramo v Račah, sledi poletni Fudokan karate kamp v Umagu ter meseca novembra Svetovno prvenstvo World Fudokan Organizacije ter organizacij World Traditional Karate Federetaion, World Budo Karate Association, ki bo potekalo v Beogradu – Srbija z več kot 4000 tekmovalci.

Predsednik TKI Rače

Aljoša Lipavc